ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

ศูนย์เรียนรู้บ้านท่าโรงตะวันตก หมู่ที่ 10 ตำบลวัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก ยังไม่มีอาคารที่เป็นเอกเทศ อาศัยที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเป็นที่ทำการศูนย์ฯ เป็นสถานที่รวบรวมข้อมูลต่างๆ เช่น รายชื่อผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรที่มีอยู่ในหมู่บ้าน ภาพกิจกรรมการประชุม การพัฒนาหมู่บ้าน รวมทั้งเป็นสถานที่ประชุม พบปะสังสรรค์ของประชาชนชาวท่าโรงตะวันตก ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารศูนย์ ดังนี้
1.นายเกรียงไกร ใยยวง ประธาน
2.นายมนตรี ขุนโต รองประธาน
3.นายเสมออำไพ วิลัยเลิศ เลขานุการ
4.นายประภาส อาจบัว ผู้ช่วยเลขานุการ
5.นายสมชาย สิทธิเขตการ เหรัญญิก
6.นายบุญส่ง สิทธิเขตการ ประชาสัมพันธ์
7.นางประไพ ใจรักษ์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
8.นางเมี้ยน เพ็งคต กรรมการ
9.นางสาวศศิธร สนศิริ กรรมการ

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: